ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς στις 1-3 Φεβρουαρίου 2024 στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα.

Η δομή του συνεδρίου διανέμεται σε θεματικές ενότητες, στις οποίες οι προσκεκλημένοι ειδικοί παρουσιάζουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στους τομείς της παθολογίας & της χειρουργικής του αμφιβληστροειδούς, της ογκολογίας, των οφθαλμικών φλεγμονών, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. Στις κύριες συνεδρίες & στο κλείσιμο τους γίνεται επίδειξη παραδειγμάτων περιπτώσεων και συνοπτικός σχολιασμός από panel ειδικών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής, συνεδριακό υλικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Εργασίες που θα σταλούν με e-mail δεν θα γίνουν δεκτές. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος θα επιχορηγηθεί με 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.