ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς στις 1-3 Φεβρουαρίου 2024, στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα.

Η δομή του συνεδρίου διανέμεται σε θεματικές ενότητες, στις οποίες οι προσκεκλημένοι ειδικοί παρουσιάζουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στους τομείς της παθολογίας & της χειρουργικής αμφιβληστροειδούς, της ογκολογίας, των οφθαλμικών φλεγμονών, του παιδιατρικού αμφιβληστροειδούς και των γονιδιακών θεραπειών. Στο τέλος της συνεδρίας θα γίνεται επίδειξη παραδειγμάτων περιπτώσεων και συνοπτικός σχολιασμός από panel ειδικών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής, συνεδριακό υλικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Εργασίες που θα σταλούν με e-mail δεν θα γίνουν δεκτές. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως προφορικές ανακοινώσεις ή e-posters.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος θα επιχορηγηθεί με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.